SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014
VastuuopettajaHolma Kaisa
Muut opettajatMarttala Timo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 24.10.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnassa toteutettavan sosiaalipolitiikan periaatteita ja merkityksen, on selvillä terveyden ja sosiaalihuollon organisaatiosta, osaa määritellä kansanterveystieteen keskeiset käsitteet ja kuvata kansanterveystieteen menetelmiä sekä tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luento-opetus, ryhmätyöt, oppimiskeskustelut.

Materiaali

Esim. Sosiaalipolitiikan lähtökohdat, Raunio Kyösti

          Turvaverkko vai trampoliini, Ihalainen Jarmo, Kettunen Terttu

          Kansanterveystiede, Nissinen Aulikki, Kauhanen Jussi, Myllykangas Markku

           Terveyden edistäminen, Koskenvuo Markku, Vertio Harri

Sisältö

Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi, Sosiaalipolitiikan arvot ja käytännöt, Kansanterveystieteen käsitteet ja menetelmät, Sosiaaliset- ja kansanterveysongelmat ja niiden riskitekijät.

Arviointi

hylättty-5

 Palaa In English