SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana, 3.00 op, 80 h
Hoitotyön perusteet
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014
VastuuopettajaHiltunen Piritta
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 20.12.2013
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa käyttää hoitotyön käsitteitä ja hoitotieteellistä tietoa hoitotyössä ja päätöksenteossa. kirjaamista säätelevät lait ja asetukset, tietoturva, tietosuoja, osaa kirjata hoitotyön prosessin vaiheiden mukaan luokitellen tietoa, osaa hoitotyön sähköisen rakenteisen kirjaamisen perusteet: tietää hoitotyön prosessin, komponentit, pääluokat ja alaluokat. Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön merkityksen käytännön hoitotyössä.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt

Materiaali

Kristoffersen, N., Nortvedt, F. , Skaug, A. 2006. Hoitotyön perusteet. Edita.

Hallila, L. (toim.) 2005. Näyttöön perustuvan hoitotyön kirjaaminen. Hygieia.

Kassara, H. 2005. Hoitamisen osaaminen. Wsoy.

Eriksson, K. ym. 2012. Hoitotiede.SanomaPro.

Lauri, S. (toim.) 2003. Näyttöön perustuva hoitotyö. Wsoy.

Lauri, S. & Eriksson, E. & Hupli, M. 2001. Hoidollinen päätöksenteko.

Vilen, M. Ym. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WSBookWell Oy. Juva.

Sorvettula, M. 1998. Johdatus suomalaisen hoitotyön historiaan. SHKS.

Suomen terveydenhuollon lainsäädäntö 2005.

Artikkelit, tutkimukset

Sisältö

Sisältö:

* Hoitotyön historia

* Hoitotyön keskeiset käsitteet

* Hoitotyön periaatteet

* Hoitotyön prosessi

* Potilasasiakirjojen laatiminen

* Hoitosuhde/auttava vuorovaikutussuhde

* Päätöksenteko hoitotyössä

* Hoitotyötä ohjaavat lait ja asetukset

* Näyttöön perustuva hoitotyö

Arviointi

Kirjallinen tentti, numeerinen arviointi 0-5

 Palaa In English