SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka, 6.00 op, 160 h
Hoitotyön perusteet
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Kevät2/2013-2014
VastuuopettajaHolma Kaisa, Vuolo Marjaana
Muut opettajatHuczkowski Panu, Lämsä Aija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa toimia eettisesti korkeatasoisesti ja tuntee vastuunsa hoitotyön kehittäjänä. Opiskelija hallitsee potilaan kokonaishoidon ja hoitotyön auttamismenetelmät, kuten esim. perushoidon ja kliiniset hoitotoimenpiteet. Opiskelija kykenee asiakaslähtöiseen ja tavoitteelliseen vuorovaikutukseen potilaan, perheen ja yhteisöjen kanssa. Hän kykenee tarkkailemaan potilaan perustoimintoja.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Hoitotyön auttamismenetelmät: Aktiivinen osallistuminen luennoille, ryhmätyöt, kognitiiviset menetelmät, draama, ratkaisukeskeiset menetelmät, laborointi, opintokäynnit.

Hoitotyön etiikka: Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla.

Materiaali

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Hoitotyön auttamismenetelmät:

  • Iivanainen, A.& Syväoja, Pirjo. 2008. Hoida ja kirjaa. Tammi 2008,
  • Iivanainen, A. & Jauhiainen, M. & Pikkarainen, P.2001, Hoitamisen taito. Otavan kirjapaino OY. Keuruu.
  • Artikkelit

Hoitotyön etiikka:

  • Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 2009. Hoitotyön etiikka. Edita. Helsinki.
  • Ajankohtainen hoitotyön eettiseen toimintaan liittyvä lainsäädäntö. Etenen ohjeet ja muut ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit.
Sisältö

Ergonomia hoitotyössä, potilaan asentohoito

Potilasvuoteen petaus, vuodepotilaan vuoteen petaus, sängyn ominaisuudet, vuodepotilaan ympäristö.

Painehaavaumien ehkäisy, vuodepotilaan pesu, pukeminen ja riisuminen, parranajo, hiustenhoito, peruukin hoito, alusastian ja kuikan käyttö, jalkojen hoito, suuhygienia.

Verenkierron tarkkailu: sykkeen tunnustelu, verenpaineen mittaaminen, EKG:n ottaminen teknisenä taitona.

Potilaan hengityksen turvaaminen: liman imeminen hengitysteistä, lääkkeellisen hapen antaminen.

Injektion antaminen, verensokerin mittaaminen.

Virtsan eritys: naisen katetrointi, miehen katetrointi.

Nenämahaletkun laittaminen.

Ummetus- ja ripulipotilaan hoitaminen, peräruiskeen antaminen.

Perifeerinen kanylointi.

Kuolevan potilaan hoitaminen ja vainajan laittaminen sekä järjestelyt kuoleman jälkeen.

 

Hoitotyön filosofia ja ammattietiikka. Hoitotyön eettistä toimintaa ohjaava lainsäädäntö, eettiset ohjeet ja periaatteet. Hoitotyön toimintaa ohjaavat arvot. Sairaanhoitajan ammatin oikeudet ja velvollisuudet. Hoitotyön eettinen toiminta erilaisten potilaiden/asiakkaiden hoidossa. Terveyden edistämisen eettinen toiminta. Moniammatillisuuden haasteet ja yhteiskunnallinen näkökulma hoitotyön eettiseen toimintaan.

Arviointi

Hoitotyön auttamismenetelmät: Jatkuva näyttö tuntiaktiivisuuden perusteella ja laboraatio-opetukseen osallistuminen, tentti, numeerinen arviointi 0-5. Osallistuminen kontaktitunneille ja -harjoituksiin 100%.

Hoitotyön etiikka: Pakolliset harjoitukset ja tentti tai analyysitehtävä.

 Palaa In English