SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö, 3.00 op, 80 h
Hoitotyön perusteet
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014
VastuuopettajaSliden Marianne
Muut opettajatOrajärvi Sirpa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.01.2014 - 13.03.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa keskeisimmät hätäensiaputaidot, tunnistaa potilaan välittömän ensiavun tarpeen, osaa toimia ja antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä hallitsee toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen ja defibrilloinnin. Opiskelija toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien lakien ja toimintaohjeiden mukaisesti, ja hallitsee kokonaishoidon tarpeen arvioinnin erilaisissa ensiaputilanteissa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

luentoja,ensiapu-harjoituksia, oppimis DVD:t

Materiaali

Korte,Myllyrinne:ensiapu 2012, SPR:n nettisivut, Liikenneturvan nettisivut, Käypä Hoitosuositus ( Elvytys )

Sisältö

Tapaturmat ja niiden yleisyys, vammamekanismit, tyyppivammat, toiminta tapahtumapaikalla, hätäensiapu, tajuttomuus, elvytys, verenvuoto ja sokki, palo- ja paleltumavammat, sähkötapaturmat, nivelvammojen ja murtumien ensiapu , tavallisimpien sairauskohtausten ea, myrkytykset

Arviointi

hyväksytty/ hylätty, tunneilla 100 % läsnäolovelvollisuus

 Palaa In English