SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A006 Anatomia ja fysiologia, 6.00 op, 160 h
Hoitotyön luonnontieteellinen perusta
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy/2013-2014, Kevät1/2014-2015, Kevät2/2014-2015
VastuuopettajaSjöman Annette
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2013 - 29.05.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee hoitotyön kannalta keskeisen anatomian ja fysiologian tietoperustan ja kykenee hyödyntämään tietojaan hoitotyön opinnoissaan ja täydentämään tietojaan työelämän tarpeita vastaavaksi.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktitunneilla yhteistoiminnalliset ryhmätöitä, yksilötehtäviä. Moodle oppimisalustalla kurssimateriaalit ja etukäteistehtäviä, sekä yhteistoiminnalisia tehtäviä.

Kurssi jaksottuu kahteen osioon, joista kummastakin oma tentti.

Materiaali

Kurssi kirallisuus:

Leppäluoto, Kettunen...: Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan

Tai  Nienstedt, Hänninen ..: Ihmisen fysiologia ja anatomia

Tai muu AMK-tasoinen anatomian ja fysiologian kirja

Sisältö

Solu, kudokset, luusto veri, verenkierto, hengitys, virtsaneritys, aineenvaihdunnan säätely(hormonit), lisääntymisanatomia -ja fysiologia, iho,

Arviointi

Kursilla kaksi tenttiä, joista tulee winhaan osasuoritukset 1,5 op ja 1,5 op =3op

Kurssin  kontaktitunneilla voi suorittaa luuston luutestillä (20 min) ja käsin kirjoitetulla luuesseellä ennen ensimmäistä tenttiä. Luutentti + essee hylätty-hyväksytty. Hyväksytty =70% pisteistä. Opiskelija, joka pääsee luutestistä läpi ei tarvitse kurssin tentissä vastata luustokysymykseen. Eli opiskelija tekee "luutestin ja esseen" tai ensimmäisessä tentissä vastaa luustokysymykseen.

Kurssin aikana kirjoitetaan käsin essee ihosta ennen toista tenttiä, hyväksytysti. Jos hyväksytty suoritus puuttuu, opiskelijan tenttialueeseen kuuluu toisessa tentissä myös iho.

Myöhemmin kurssi jatkuu 3op

 Palaa In English