SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka, 3.00 op, 80 h
Terveyden edistäminen hoitotyössä
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014
VastuuopettajaKauppila Hannele
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 31.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen keskeiset käsitteet, menetelmät ja tasot sekä prevention muodot. Käyttää terveyttä edistävistä strategioista ja terveyspoliittisista ohjelmista saatavaa tietoa terveyden edistämistyössään. Tunnistaa ja ennakoi yksilön ja yhteisön terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tuntee yksilön ja yhteisön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Opiskelija tietää terveyskasvatuksen tehtävät, tukee ja aktivoi yksilöä ja yhteisöä ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Tukee yksilöä ja yhteisöä terveyskäyttäytymisen muutosprosessissa. Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terveysneuvontatapahtuman yksilölle tai ryhmälle käyttäen uusimpia terveyden edistämisen menetelmiä. Toimii hoitotyön eettisiä periaatteita soveltaen ja hyödyntää teknologiaa terveyden edistämisessä.

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla.

Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, simulaatioharjoitukset, ohjaus-tehtävä työelämän tarpeisiin.

Materiaali

Annetaan oppikurssin alussa.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee terveyden edistämisen menetelmiä hoitotyössä ja kehittää ohjauksellisia valmiuksiaan asiakkaan, perheen ja yhteisön terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja sairauksien hoidossa.  

Terveys 2015-ohjelma, ohjaus hoitotyössä, terveyden edistämisen käsitteet, menetelmät.

Arviointi

ryhmätehtävän arviointi asteikolla 1-5

 Palaa In English