SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäT301L13S/Liiketalouden koulutusohjelma (Tornio)
OpintojaksoT301L50 EBusiness, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015
VastuuopettajaKetola Kirsti
Muut opettajatArkko-Saukkonen Anitra, Koskenniemi Yrjö
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.09.2014 - 10.10.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika28.08.2014 - 14.09.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä verkkoliiketoiminnasta ja sen olemassaolosta nyt ja tulevaisuudessa. Kurssin jälkeen opiskelijat ymmärtävät verkkokaupan keskeisen tehtävän liiketoiminnassa

ja tiedostavat osaamisen, jota tarvitaan liiketoiminnan toteuttamiseen verkossa oli tuote tai palvelu mikä tahansa. Lisäksi opiskelijat tunnistavat sen, mitä mahdollisuuksia e-Business tarjoaa ja miten siellä tulisi toimia

ja he osaavat suhteuttaa ja hyödyntää omaa osaamistaan tulevaisuuden verkkoliiketoimintaympäristöön.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksolla on 42 kontaktituntia, joista kullekin aiheopettajalle on varattuna 14 kontaktituntia.Oppimistehtäviin on varattu91 tuntia. Opintojakso toteutetaan 100 % oppimistehtävillä.

Opintojaksolla opiskelijat osallistuvat vierailijaluentoihin ja yritysvierailuhin, jotka voivat olla myös videoluentoja. Lopputyönä opiskelijaryhmät tekevät tutkimustyö aiheesta: Ideapaketti tulevaisuuden verkkoliiketoiminnasta - Verkkokauppa 2020-luvulla. Tutkimustöiden tuloksetesitetään kurssin lopussa.

Materiaali

Opintojakson materiaalit on löydettävissä Moodle-oppimisympäristöstä (tähän sitten se ympäristön nimi, kun se syksyllä avataan). Kaikki opintojaksolla syntyvät tuotokset tallentaan tälle samalle alustalle.

Sisältö

Opintojakson teemat liittyvät seuraaviin asiohin: Verkkoliiketoiminnan lähtökohtia ja hyötyjä monikanavaisessa asiakaskohtaamisessa, verkkokaupan perustaminen, sähköinen maksaminen ja taloushallinnon verkkokaupassa, verkkokaupan logistiikka ja markkinointi.

Arviointi

Oppimistehtävienarviointi 1-5.

Kiitettävässä (K5) kirjallisessa tuotoksessa aiheeseen kuuluvien tietojen ja taitojen tarkastelu ja käyttö on syvällistä ja valinnat on perusteltuja. Aiheeseen/tavoitteisiin sopivien lähdemateriaalien, tekotapojen tai välineiden tunnistaminen, valinta ja käyttö on monipuolista ja kriittistä. Kirjallinen tuotos on selkeä, looginen ja monipuolinen sekä johtopäätösten, oman pohdinnan esittäminen ja perustelu on johdonmukaista suhteessa tavoitteisiin. Tuotos osoittaa oivaltavaa ja kriittistä ajattelua ja aktiivisuutta. Opintojaksolle annetut tehtävät on palautettu aikataulun mukaisesti ja opiskelijaryhmä esittää työnsä tulokset luotettavasti ja innovatiivisesti.

Kirjallisen tuotoksen arvioinnin lisäksi opiskelijaryhmät arvoivat oman ryhmänsä (sisäinen arviointi)ja 2-3 toisen ryhmän (ristiinarviointi) tuloksia asteikolla 1-5.

 In English