SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA12/Liiketalouden koulutusohjelma (Tornio)
Opintojakso1SKA124 Marketing Research and International Marketing, 5.00 op, 133 h
International Marketing Competence
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015
VastuuopettajaWahlroos Marita
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2014 - 24.10.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2014 - 14.09.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Problem-based learning, lessons, case exercises, other exercises

Active participation and Exam

Materiaali

David A. Aaker & Damien McLoughlin (2010) Strategic Market management, Globa Perspectives. John Wiley & Sons Ltd, Spain.

Michael R. Czinkota & Ilkka A. Ronkainen (2007)International Marketing.Thomson Higher Education, United States of America.

Bennet R & Blythe J (2002) International Marketing: Strategic Planning, Market Entry and Implementation. Bell & Bain Ltd, Glasgow.

Aaker, Kumar & Day (2006, 2007) Marketing research. JohnWilley & Sons, Inc., United States ofAmerica.

Kent R (2007) Market Research. Thomson Learning, London.

Sisältö

To provide skills and competences to strategic marketing management and design potential marketing strategies for companies in foreign markets. Students can use marketing research as a management tool and know how it is possible to gather and process relevant information on foreign markets and operations. They can do decisions concerning strategic marketing planning.

  • To provide skills and competences in marketing management and choosing potential strategies for companies in foreign markets. Skills involve building effective international marketing plans by developing compatible strategies and efficient operations.

  • To capture the impact of the dynamics of international environments on the strategy of companies that want to operate internationally.

  • To understand the processes that lead to the composition of effective and efficient marketing instruments and policies to compete in foreign markets.

Arviointi

Case exercises, other exercises, active participation 50% and exam 50 %

 In English