SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen, 3.00 op, 80 h
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13003
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2013-2014
VastuuopettajaLuutonen Raija, Vuolo Marjaana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Yleiset tenttipäivät

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee lasta odottavan perheen, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, kehityksen seurantamenetelmät Opiskelija tietää terveyden edistämisen merkityksen lapsen ja perheen hoitotyössä ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita toiminnassaan. Opiskelija tunnistaa eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin haasteet terveyden edistämisen näkökulmasta ja kykenee vastaamaan niihin perhekeskeisesti ja moniammatillisesti. Opiskelija osaa käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa. Opiskelija tunnistaa kotihoitotyön asiakkaan erityispiirteet, harjaantuu laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelman.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luento, ryhmätyö, seminaarit, laborointi, dvd:t verkkotyöskentelyja itsenäinen opiskelu

Oppimistehtävä käytännön harjoittelussa

Materiaali

Tenttiin:

Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo ja Uotila. 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyön. Sanomapro. sivut 1-93 TAI

Koistinen ym. (toim.) Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja.2005. sivut 1-117.

STM: Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Oppaita 2004:14. sivut 113-173

Opintomateriaali ja ryhmätehtävät moodlessa

Sisältö

Lasten ja nuorten terveydenhoitotyön kehitys, lapsen oikeudet, lastensuojelu

Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa, kasvun ja kehityksen arvioiminen

Lapsen ja nuoren perustarpeissa ohjaaminen

Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen

Lastenneuvolatoiminta, koulu-ja opiskeluterveydenhuolto

Rokotusohjelma

Voimavarasuuntautunut, perhelähtöinen työskentely ja varhainen avoin yhteistyö

Monialainen yhteistyö lapsiperheiden tukemisessa

Arviointi

Tentti. Arviointi 1-5

Ryhmätehtävä ja opponointi, hyväksytty/täydennettävä

Reflektiotehtävät

Osallistuminen verkkokeskusteluun

Kontaktiopetukseen osallistuminen väh. 80 %

 Palaa In English