SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A011AB Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito, 3.00 op, 80 h
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13004
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Kevät2/2013-2014
VastuuopettajaStolt Jaana
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 24.10.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee lasten hoitotyön, lastentautien ja lasten lääkehoidon perusteet. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta lasten hoitotyössä ja tietää lasten hoitotyön erityispiirteet ja toimii niiden mukaisesti. Hän tuntee sairauden vaikutukset lapseen ja perheeseen sekä tunnistaa eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön menetelmin. Hän tietää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu lasten hoitotyön tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, casetyöskentely, itsenäinen opiskelu, lääkelaskentakoe, kirjallinen kuulustelu (tentti).

Kurssin materiaali on Moodlealustalla.

Kurssi alkaa keväällä 2014 ja päättyy syksyllä 2014.

Materiaali

Luennot, casetyöskentelyn tuotokset, artikkelit tieteellisistä aikakausilehdistä, tutkimukset.

Lastenlääkärin luentomateriaali.

Koistinen, Ruuskanen, Surakka 2004. (toim.) Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja.

Muurinen, Surakka 2001. Lasten ja nuorten hoitotyö.

Storvik-Sydänmaa, Talvensaari, Kaisvuo, Uotila 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö.

Sisältö

Kurssin sisältöinä ovat:

- lasten ja nuorten hoitotyötä ohjaavat periaatteet

- lasten ja nuorten hoitotyön auttamismenetelmät

- lääkehoito osana kokonaishoitoa

- lapsen oikeus kivunhoitoon

- eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmiin ja auttamismenetelmiin tutustuminen tapausesimerkkien (casetyöskentely) avulla

- pitkäaikaisesti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyöhön tutustuminen tapausesimerkkien avulla

- tulevaisuuden haasteet lasten ja nuorten hoitotyössä

Arviointi

Luennoille osallistuminen (80 % läsnäolo)

Casetyöskentelyyn osallistuminen (kirjallisen tehtävän laatiminen ja sen esittäminen sekä vertaisarviointi); casetyön arviointi 1 - 5

Lääkelaskukokeen suorittaminen hyväksytysti

Kirjallinen kuulustelu (tentti) arvointi 1 - 5

Kokonaisarvosanassa huomioidaan ryhmässä toteutettava casetyö, vertaisarviointiin osallistuminen sekä tentti.

 Palaa In English