SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso51A105A Mikrobiologia ja tautioppi, 2.00 op, 53 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2013-2014
VastuuopettajaSjöman Annette
Muut opettajatStolt Jaana
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2014 - 30.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2013 - 31.05.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tärkeimmät ja ajankohtaisimmat virusten ja bakteerien aiheuttamat sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoitotyössä huomioitavat asiat.

Elimistön somaattinen kuolema ja obduktio

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Aloitusluento, itsenäinen työskentely, rastipäivä.

Materiaali

Anttila, Hellsten, Rantala, Routamaa, Syrjälä, Vuento (toim.). 2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta.

Iivanainen ym. 2001. Hoitamien taito. Hygienia hoitotyössä - kappale.

Huovinen. 2003. Hyvät, pahat ja näkymättömät.

Sairaalahygienia lehdet, muut ammattilehdet ja julkaisut.

www.ktl.fi, www.thl.fi, sairaaloiden sivut esm. www.ppshp.fi, www.lpshp.fi, www.lks.fi

ym. aiheeseen liittyvät internet lähteet.

Kurki, Pammo. 2010. Tartuntataudit ja hoitoyön osaaminen.

Duodecim - verkkokurssi: aseptiikka ja infektioiden torjunta kurssi verkossa.

Opintojaksolla on Moodle oppimisalusta käytössä.

 

Sisältö
Arviointi

Aloitusluennoille osallistuminen (80%)

Rastipäivän suunnittelu, valmistaminen ja toteutus ryhmätyöskentelynä.

Rastipäivään osallistuminen (100%) ja vertaisarvioinnin suorittaminen.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä.

Kurssin uusinta yleisinä tenttipäivinä.

 Palaa In English