SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK503S13S/Sähkötekniikan koulutusohjelma (Kemi)
Opintojakso3S1554B Sähkö- ja automaatiosuunnittelu/Electrical and Automation Design, 3.00 op, 80 h
AUTOMAATIOTEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2014-2015, Kevät2/2014-2015
Vastuuopettaja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Puuttuu
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2015 - 29.05.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2014 - 30.09.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus
T&k-integraatio
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Sähkö- ja automaatiosuunnitteluntehtävät ja tuotettavat dokumentit suunnitteluprojektin eri vaiheissa. Suunnittelussa käytettävät standardit, lait, määräykset, direktiivit, ohjeet ja mallit. Tuotantolaitoksen prosessien sähköistyksen ja automaation suunnitteluperiaatteet ja dokumentit. Prosessisähköistykseen liittyvän rakennusten sähkösuunnittelun ja eri järjestelmien suunnitteluperiaatteet ja dokumentit. Sähkösuunnittelun kulku esimerkkikohteen avulla, muiden esimerkkitoteutusten esittelyä. Suunnittelun ja hankinnan asiakirjojen, dokumenttien ja teknisten määrittelyiden laatiminen.

 
Arviointikriteerit

Asteikolla 0 - 5. 5: Opiskelija hallitsee laaja-alaisesti automaatio- ja sähkövoima-alan dokumenttien esitystavat, ja osaa laatia paikkansapitäviä sähköteknisiä dokumentteja käsin ja tietokoneavusteisesti. 3: Opiskelija osaa lukea ja laatia sähköteknisiä dokumentteja. 1: Opiskelija tuntee sähkötekniikan yleisiä piirrosmerkkejä ja osaa lukea dokumentteja.

 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English