SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR801M13S/Matkailun koulutusohjelma (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M26C Liiketoiminnan ennakoiva kehittäminen ja strateginen johtaminen, 5.00 op, 133 h
Palveluliiketoiminnan vastuullinen ja ennakoiva johtaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2015-2016
VastuuopettajaLempiäinen Marja
Muut opettajatHanni-Vaara Päivi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.11.2015 - 18.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 06.11.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää organisaation strategian toimintaa ohjaavana työvälineenä. Opiskelija tunnistaa alan liiketoiminnan kansainvälisiä trendejä ja niiden vaikutuksia strategiseen ja operatiiviseen toimintaan. Opiskelija ymmärtää asiakasymmärryksen merkityksen sekä kannattavan, vastuullisuuden ja laadullisen toiminnan elementit liiketoiminnan kehittämisessä.

  • Kokonaisvaltainen ja strateginen johtaminen

  • Ennakointi, vastuullisuus ja laatu liiketoiminnan kehittämisessä

  • Tulevaisuuden toimintaympäristöt ja niiden tunnistaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, lukupaketti (reaktiopaperi) ja portfolio, Learning Cafe, vierailija/vierailu.

Materiaali

Opinnon aikana osoitettu kirjallisuus, artikkelit ja muu aineisto.

Sisältö
  • Strateginen liiketoiminnan tarkastelu ja kehittäminen

  • Yrityksen sisäisen toiminnan ja toimintaympäristön seuranta, analysointi ja tiedon soveltaminen

  • Tuloskortti (BSC) ja sen käyttö johtamisen apuna matkailualan yrityksessä

  • Toiminnanohjaus osana strategista kehittämistä ja johtamista

Arviointi

Oppimistehtävät; lukupaketti ja reaktiopaperi sekä portfolion hyväksytty suoritus.

 Palaa In English