SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A015B Ohjattu harjoittelu, 15.00 op, 400 h
Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaStolt Jaana
Muut opettajatLuutonen Raija, Vuolo Marjaana
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2014 - 31.12.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika26.05.2014 - 06.06.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee oppimisen kohteena olevan hoitotyön osa-alueen käytännön työn perusteet ja lääkehoidon käytännön toteuttamisen. Hän toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä harjoitellen hoitotyön asiantuntijuutta. Opiskelija harjoittelee terveyden edistämisen menetelmiä hoitotyössä. Hän harjoittelee perhekeskeisen hoitotyön menetelmiä ja kykenee luomaan vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen. Hän osallistuu kyseisen hoitotyön osa-alueen tavallisten tutkimus- ja hoitomenetelmien toteutukseen sekä toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoitteluympäristöinä ovat lastenosastot, päiväkodit, erityislasten hoitoyksiköt, järjestöt, neuvolat, synnytys- ja naistenklinikat, ensi- ja turvakodit, perhekodi

Training campin työaika on 8.15 - 15.45. Opiskelijoiden tuntimäärä training campissa on 36 t /vkko ja tämä on sama myös ohjatussa harjoittelussa. Läsnäolovelvoite tc.ssa on 100 % ja poissaolokäytännöt noudattalevat harjoittelun ohjeistuksia poissaoloista (sh-th-tai lääkärin todistus poissaoloista ja ilmoitus ohjaavalle opettajalle).

Sisältöinä training campissa ovat naisen ja perheen hoitotyön, lasten ja nuorten kliinisen hoitotyön sekä lääkehoidon ja lasten ja nuorten terveyden edistämisen kurssien sisällöt. Tavoitteet ovat seuraavat:

- opiskelija orientoituu tulevaan työelämäharjoitteluun

- harjoittelee hoitotyön suunnittelua, toteutusta, arviointia ja tiimityötä

- syventää ja soveltaa oppikursseilla opittuja tietoja ja taitoja

- harjoittelee hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä

- harjaantuu itseohjautuvien opiskelumenetelmien käytössä

- harjoittelee lasten, nuorten, naisten ja perheiden terveyden edistämistä ja hoitotyötä

Materiaali
Sisältö

Opiskelija:

  • osaa toteuttaa terveyttä edistäviä, voimavaralähtöisiä ja näyttöön perustuvia työmenetelmiä perheen hoitotyössä eri elämän vaiheissa erilaissa toimintaympäristöissä

  • osaa määritellä, suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden hoitotyötä

  • osaa käyttää hoitotyön toimintoja eri-ikäisten lasten ja nuorten sekä perheiden hoitotyössä

  • osaa toimia monialaisen työryhmän jäsenenä perheen hoitotyössä

  • osaa toteuttaa turvallista lääkehoitoa eri toimintaympäristöissä

  • tietää naisen, lapsen ja perheen hoitotyönkeskeisen lainsäädännön ja toimii sen mukaisesti

  • osaa hyödyntää kolmannen sektorin toiminnan mahdollisuuksia naisen, lapsen ja perheen terveyden edistämisessä

  • osaa arvioida hoitotyön asiantuntemuksen kehittymistä ja ammatillista kasvuaan ohjatussa harjoittelussa eri toimintaympäristöissä

Arviointi

Arviointi on hyväksytty - hylätty. Arviointi pohjautuu hoitotyön osaamiskuvauksiin ja opiskelijan henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin, joiden saavuttamista opiskelija arvioi yhdessä harjoittelun ohjaajan ja opettajan kanssa. Lisäksi arvioidaan harjoitteluun liittyvät tehtävät. Opiskelija täyttää sairaanhoitaja/terveydenhoitajaopiskelijan ohjatun harjoittelun työkirjaa ja lääkehoitopassia.

Training camp arvioidaan hyväksytty/täydennettävä asteikoilla. 100 läsnäolo, aktiivinen osallistuminen training campin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

 Palaa In English