SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäT206K14S/Kuvataiteen koulutus (Tornio)
OpintojaksoT301L84A Common Part, 5.00 op, 133 h
Northern Periphery
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaSyksy1/2014-2015, Syksy2/2014-2015
VastuuopettajaRahkonen Iikka
Muut opettajatKoivunen Kati, Meriläinen Juha
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm02.09.2014 - 31.12.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2014 - 30.10.2014
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee pohjoisen toimintaympäristön erityiset piirteet sekä niiden tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää toimintaympäristön, kulttuurin, kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen liiketoiminnan menestystekijänä. Opiskelija tuntee alueen elinkeinorakennetta ja niiden yhteyttä omaan opiskelualaansa. Opiskelija ymmärtää eri alojen välisen yhteistyön merkityksen menestyksekkään verkostotoiminnan edellytyksenä.

Opiskelija ymmärtää vastuunsa omasta oppimisestaan. Opiskelija kykenee toimimaan tavoitteellisesti osana tiimiä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Teoriaopetukseen kytketyt oppimistehtävät, jotka toteutetaan työpajatyöskentelynä. Vierailut aiheeseen liittyvissä kohteissa, vierailevat luennoitsijat. Lopputehtävien tekeminen ja tulosten purku ryhmämessumenetelmällä. Opiskelijan itsenäinen työskentely pitää sisällään suorituspassin, ryhmätyön, oppimispäiväkirjan ja esityksen.

Materiaali

Moodle-ympäristö, työpajoissa jaettava työpajamateriaali ja muuitsenäisesti haettava lähdeaineisto sekä myöhemmin ilmoitettava materiaali.

Sisältö

Ekskursio, vierailut aiheeseen liittyvissä kohteissa, työpajatyöskentelyt, osallistuminen itsevalittuihin tapahtumiin ja merkintöjen hakeminen suorituspassiin, lopputehtävän/ryhmätyön tekeminen, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen ja tallettaminen Moodleen,lopputöiden esittely ryhmämessumetodin mukaan.  

Arviointi

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnissasovelletaan koulutusohjelmien yleisiä arviointikriteerejä.

 In English