SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäT206K14S/Kuvataiteen koulutus (Tornio)
OpintojaksoT202V35 Digital Convergence and Marketing Communication, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15001
ToimipisteMinerva (Kauppakatu 58) Tornio
ToteutusajankohtaSyksy2/2015-2016
VastuuopettajaAlm Ari
Muut opettajatSaloheimo Mika, Vuokila Johanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm11.11.2015 - 16.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 30.09.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee mediakonvergenssin ja digitaalisen mediakulttuurin teknologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset, mm. muutoksen mediakohtaisesta sisällöntuotannosta monikanavaisiin ratkaisuihin ja vanhat toimialarajat ylittäviin yhteistyömalleihin, sekä siihen liittyvään mediankäyttäjien kulutuskäytäntöjen muutoksiin. Opiskelija ymmärtää ubiikkivallankumouksen ja mediayhteiskunnan kehitysmekanismit. Hän ymmärtää muutoksen realisoituvan mediasisältöjen ja viestinnän keinojen yhdentymisenä: joukko- ja markkinointiviestinnässä käytetään kasvavasti samoja keinoja herättämään, viihdyttämään, myymään, koukuttamaan ja aktivoimaan käyttäjiä integroimalla eri medioiden sisältöjä ja ilmaisumuotoja sekä siltaamalla ne transmediaisiksi, -subjektiivisiksi ja –tekstuaalisiksi tarinoiksi. Opiskelija osaa jäsentää muutosvaikutukset liiketoimintamallisuuksiin ja työelämähaasteisiin sekä yleisellä tasolla että erityisesti omalla koulutusalallaan.

 
Arviointikriteerit

Arviointi: Arvioidaan asteikolla Täydennettävä, 1 – 5 , arviointikriteerit:

1. Opiskelija ymmärtää mediakonvergenssin ja digitaalisen mediakulttuurin teknologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset muutokset.

3. Opiskelija tunnistaa medialan muutokset ja osaa hyödyntää kehitysmekanismeja koulutusalallaan.

5. Opiskelija osaa soveltaa media-alan muutokseen liittyvää tietoa. Opiskelija osaa soveltaa innovatiivisesti kehitysmekanismeja omassa työssään ammattimaisesti.

.

 
Pedagogiset järjestelyt

Kurssi suoritetaan:

  • osallistumalla kontaktiopetukseen
  • suorittamalla oppimistehtäviä
  • perehtymällä kurssilukemistoon
Materiaali

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Moodle-alusta.

Sisältö
  • Viestinnän digitaalinen konvergenssi
  • Oman ammatti-identiteetin brändäämisen välttämättömyys ja miten se toteutetaan käyttämällä sosiaalista mediaa.
  • Ubiikkiteknologia käyttäjän näkökulmasta
  • Helppokäyttöiset verkko- ja sometyökalut ja -palvelut
  • Markkinointiviestinnän prosessi ja käytänteet liiketoiminnassa
Arviointi

Arviointiasteikko on 0 - 5.

Osaamistavoitteet

Arviointikriteerit, taso 1

Arviointikriteerit, taso 3

Arviointikriteerit, taso 5

Arviointivälineet

Opiskelija osaa

jäsentää digitaalisen mediakonvergenssin ilmenemismuodot sekä vaikutukset kuluttajien rooliin ja medioiden sosiaaliseen käyttöön

ymmärtää konvergenssin tarjoamat teknologiset, viestinnälliset ja liiketoiminnalliset mahdollisuudet

soveltaa digitaalisen markkinointiviestinnän prosessia ja käytänteitä

Opiskelija ymmärtää mediakonvergenssin muutokset, vaikutukset ja mahdollisuudet viestinnässä.

Opiskelija tunnistaa digitaalisen viestinnän toimintatapojen muutokset ja mahdollisuudet.

Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää helppokäyttöisiä verkkoviestinnän työkaluja ja palveluja koulutusalallaan.

Opiskelija osaa soveltaa mediakonvergenssi-kehityksen tietoutta.

Opiskelija osaa hyödyntää innovatiivisesti digitaalisen viestinnän mahdollisuuksia omassa työssään ammattimaisesti.

Osallistumis-aktiivisuus

Oppimistehtävät

 In English