SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P005 Ruotsin kieli ja viestintä, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/14004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2014-2015, Kevät2/2014-2015
VastuuopettajaRuottu Martta
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2015 - 29.05.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2014 - 23.01.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija suorittaa valtionhallinnon kielitutkintoa vastaavat ruotsin kielen opinnot ja saavuttaa taidot, jotka vastaavat vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tavoitetasoa B1.1.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktitunnit, itsenäinen opiskelu, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, Moodlen oppimisympäristö

Materiaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Flexvård (Tuunanen - Wallinheimo) ja muu tunnilla jaettava materiaali.

Sisältö

Tavoitteena sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta antun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. " (A352/2003 8§).

Asiakokonaisuuksia ovat työelämän autenttiset viestintätilanteet ammattiala huomioiden. Aihealueina koulutus, työnhaku ja työ, työympäristö ja yhteiskunta, suhdeverkostokontaktit/asiakaskontaktit sekä oman alan keskeinen terminologia.

Arviointi

Suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erikseen.

Arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön, harjoitustöihin, esitelmään ja tenttiin. Läsnäolovelvollisuus oppitunneilla 80%, myös iLincissä.

Kielilauseke: 4 ja 5 hyvä

                  1, 2 ja 3 tyydyttävä

 Palaa In English