SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK701S14K/Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi)
OpintojaksoK701S43 Lastensuojelu II, 4.00 op, 107 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016
VastuuopettajaX Sosiaaliala
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2016 - 13.03.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 30.09.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • perehtyy lastensuojelun ajankohtaiseen tutkimustietoon
  • syventää osaamistaan lastensuojelun prosessista, verkostoyhteistyöstä
  • työskentelystä huoltajien kanssa ja työskentelystä lasten kanssa
  • tietää sijaishuollon eri muodot
  • ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn erityisyyden
  • tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön

Teemat:

  • Lastensuojeluprosessi, lapsen kuuleminen, lapsen kehitystaso, hoidon ja huolenpidon

        tarpeen arvioiminen, sijaishuolto ja ammatillinen työ

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English