SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA71S15S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S43 Lastensuojelu II, 4.00 op, 107 h
VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatHalttunen Sari, Vinkki Kaisu
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 13.03.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

 • perehtyy lastensuojelun ajankohtaiseen tutkimustietoon
 • syventää osaamistaan lastensuojelun prosessista, verkostoyhteistyöstä
 • työskentelystä huoltajien kanssa ja työskentelystä lasten kanssa
 • tietää sijaishuollon eri muodot
 • ymmärtää lastensuojelun sijaishuollon ammatillisen työn erityisyyden
 • tietää rajoitustoimenpiteet ja niihin liittyvän lainsäädännön

Teemat:

 • Lastensuojeluprosessi, lapsen kuuleminen, lapsen kehitystaso, hoidon ja huolenpidon

        tarpeen arvioiminen, sijaishuolto ja ammatillinen työ

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
 • Keskusteleva luento-opetus sekä verkossa että luokassa.
 • Kurssin tehtävät: ryhmätehtävä ja lopputehtävä. Tarkempi esittely kurssin alkaessa.
Materiaali

Kurssi pohjautuu uusimpaan lastensuojelun sijaishuoltoa koskevaan tutkimustietoon, jotä esitellään kurssin sisältöihin liittyen.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

 • suomalainen sijaishuolto ja sen erityispiirteet
 • lapsen asema sijaishuollossa

 • vanhempien/huoltajien asema sijaishuollossa

 • sijaishuolto kokemuksena

 • sijaishuolto ammatillisena toimintana

 • sijaishuollossa käytettävät rajoitustoimenpiteet

 • sijaishuollon valvonta

 • jälkihuolto

Arviointi

Arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alkuun mennessä.

 In English