SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S15S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S19 Sosiaalityö, 4.00 op, 107 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatX Sosiaaliala
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 24.10.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön teoreettista perustaa ja tunnistaa sosiaalityön tavoitteet ja tehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä
  • jäsentää sosiaalityön prosessina ja tuntee sosiaalityön keskeiset menetelmät
  • sisäistää arvojen ja etiikan merkityksen sosiaalityössä

Teemat:

Sosiaalityön kehitys, sosiaalityön teoriat ja käytäntö, arvot ja etiikka

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English