SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA72G15S/Geronomikoulutus (Kemi)
OpintojaksoK702G14 Englannin kieli, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaEhrukainen-Sykkö Tuula
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
  • saavuttaa ammatissa toimimiseksi ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen englannin kielen ja viestinnän taidon. Englannin kielen ja viestinnän sisältönä on puhutun ja kirjoitetun englannin kielen ymmärtäminen ja tuottaminen yleisissä ja ammattialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa, ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (esim haastattelu ja ohjaus), ammattialan kirjallisen materiaalin työstäminen (artikkelit, kirjallisuus) ja kirjoitetun kielen tuottaminen (työpaikkahakemus, referoiva kirjoittaminen).
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelija kehittää ammattialan englanninkielistä osaamista kirjallisesti ja suullisesti lähituntien aikana (20 t) ja sovittuja sosiaali- ja terveysalan geronomin osaamisalaan kuuluvia sisältöjä itsenäisesti opiskellen (60 t).

Suullisen ja kirjallisen englanninkielisen ammattiviestintätaidon kehittämiseksi esimerkiksi seuraavia teemoja:

  • Opinnot: UAS Studies to graduate as a Bachelor of Human Ageing and Elderly Service (Social Services, Health Care). Duties and Job description. Working (ammattialan erityiskielen piirteitä, ammattisanastoa esim, sosiaaliturva, -vakuutus ja -palvelut erityisesti ikääntyneille
  • The Elderly, Cases, Staying Healthy: Functional Ability, Dementia & Depression,Social Exclusion)

Kirjallisia oppimistehtäviä, yksikirjallinen oppimistehtävä arvioidaan.Oman alan ammattiartikkelista laadittu lyhennelmä, jossa mukana  ammattisana- tai fraasiluettelo  sekä kyseisestä artikkelista kysymyksiä.  Suullinen esitys:  miniluentona tai keskustelun alustus.

Materiaali

Sovitaan opintojakson alkaessa.

Sisältö

Suullisia ja kirjallisia harjoitteita ja tilanteita yksin, parin kanssa ja ryhmässä.

Opintojakson aikana arvioidaan jatkuvaa näyttöä erityisesti suullisen kieliosaamisen osalta.

Opintojaksoon sisältyy suullisen ja kirjallisen osaamisen arviointia varten tentti ja/tai tehtäviä

Arviointi

Jatkuva arviointi viestinnällisen kielitaito-osaamisen osalta edellyttää aktiivista läsnäoloa lähitunneilla. Suullisen ja kirjallisen osaamisen arvioimiseksi kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä.

Opintojakson lopussa kirjallinen tentti.

Valtakunnalliset AMK- arviointikriteerit ovat käytössä arvioinnille.

Hyväksytty osaaminen

Opiskelija viestii tarkoituksenmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti moniammatilliselle työyhteisölle tyypillisissä tilanteissa (esim. puhelinkeskustelut, konsultaatiot, suullinen ja kirjallinen raportointi, suullinen esitys);selittää ja perustelee toimintoja, kertoo tavallisimmista toimenpiteistä ja tutkimuksista; selvittää asiakkaan tämänhetkistä ja aiempaa tilaa/ tilannetta ja tekee tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä, kirjaa asiakkaan antamat vastaukset oikein hoidon tai jatkotoimenpiteiden onnistumiseksi sekä vastaa  asiakkaan esittämiin kysymyksiin; hankkii tietoa sosiaali- ja terveysalan artikkeleista, raporteista ja suosituksista; käyttää rakenteita pääosin oikein ja korjaa itse kielenkäytön virheitä, jos ne ovat johtaneet väärinkäsityksiin

Opiskelija käyttää hyvin sosiaali- ja terveysalan keskeistä sanastoa, pyrkii viestimään tilanteen edellyttämällä tyylillä,ääntää melko luontevasti ja selkeästi; löytää silmäilemällä tekstin pääkohdat erilaisista sosiaali- ja terveysalan teksteistä; käyttää eri keinoja viestinnän tukena.

Hylätty 

Opiskelijan osaaminen on puutteellistasosiaali- ja terveysalan perussanaston osalta; käyttää yksipuolisia ja toistuvia rakenteita eivätkätarpeelliset tiedot välitykuulijalle ja lukijalle.

 In English