SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR72H15S/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H23 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaMelamies Sari
Muut opettajatVatanen Marko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli englanti
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 31.12.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson jälkeen osaat määrittää sisätautipotilaan hoitotyön tarpeita, laatia hoitotyön suunnitelman ja toteuttaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat arvioida sisätautipotilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijana osaat soveltaa anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa sisätautipotilaan hoidossa. Osaat hyödyntää sisätautipotilaan hoitotyössä näyttöön perustuvaa tietoperustaa terveyttä ja toimintakykyä edistäen. Kykenet ohjattuna toteuttamaan sisätautipotilaan turvallista lääkehoitoa ja osaat tukea potilaan sitoutumista lääkehoitoonsa. Opiskelijana kykenet keskustelemaan moniammatillisessa tiimissä sekä osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti potilaan hoitoon liittyvistä asioista. Osaat toimia potilasturvallisten menetelmien ja toimintatapojen sekä säteilyturvallisuussäädösten mukaisesti. Lisäksi osaat soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita sisätautipotilaan hoitotyössä. Opintojakson jälkeen tunnet ja osaat hyödyntää oman alan keskeisimpiä tietolähteitä ja tietokantoja.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelu ENVIssä 1op, harjoittelu harjoittelupaikoissa 9op.

Materiaali
Sisältö
Arviointi

Harjoitteluun liittyvien lääkelaskujen virheetön suorittaminen ennen harjoittelun alkua.

Arviointi: Hyväksytty (H) - Hylätty (0)

Hyväksytty suoritus:

  • Sisätautien hoitotyön tavoitteet:alustavat tavoitteet hyväksytetään harjoittelun ohjaavilla opettajilla ennen harjoittelun alkua ENVI päivien harjoittelun infossa.
  • Väliarvioinnit itsenäisesti ko. harjoittelupaikassa oman ohjaajan kanssa, loppuarviointi opettajan ja ohjaajan kanssa (tässä mukana opiskelijan valmiiksi kirjoittama oma arviointi tavoitteiden mukaisesti).
  • Työaika: kokonaistuntimäärä 267h, josta 1op ENVIharjoittelua (27h), itsenäistä työaikaa 24h. Osastoilla toteutuva työaika 216h. Harjoittelun työaikalomakkeen kopio palautetaan ohjaavalle opettajalle harjoittelun jälkeen asianmukaisilla allekirjoituksilla varustettuna. Alkuperäinen lomake jää osastoille.
  • Oppimispäiväkirja-erillinen ohjeistus
  • Harjoittelun tehtävä
  • Lääkevalmisteluettelo
  • eLääkehoitopassi
  • Harjoittelun työkirja
 In English