SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR72H15S/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H25 Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/16003
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaPetäjä Sari
Muut opettajatYliniemi Paula
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm20.02.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2016 - 31.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelu mielenterveystyön tai päihdehoitotyönyksiköissä, läsnäolo 100%

Simulaatio-opiskelun päivät harjoittelun alkaessa ja päättyessä, läsnäolo 100 %

Harjoitteluun liittyvät tehtävät: hoitosuhdekertomus, lääkevalmistetehtävä ja lääkepassi.

Materiaali
Sisältö

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen tiedät mielenterveyteen keskeisesti vaikuttavat perinnölliset, yksilölliset, sosiaaliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät hoitotyön näkökulmasta. Osaat ottaa ne huomioon erilaisissa hoito- ja kuntoutusprosesseissa mielenterveyttä ennaltaehkäisevässä ja tukevassa hoitotyössä. Lisäksi osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuen, yhdessä potilaan, hänen perheensä ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Työryhmän jäsenenä vastuullisesti noudatat ja sovellat alan lainsäädäntöä, työ- ja potilasturvallisuutta, eettisiä ja kestävän kehityksen periaatteita sekä työyhteisön sääntöjä. Tunnet mielenterveys- kriisi- ja päihdetyön palvelujärjestelmät. Yhteistyössä muiden palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa osaat ohjata potilasta oikeiden palveluiden piiriin. Lisäksi osaat laatia kirjallisen raportin alan tietolähteisiin perustuen ja kielenkäyttösuositusten mukaisesti.

Arviointi

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Hyväksytty harjoittelu edellyttää opintojakson tavoitteiden saavuttamisen, harjoitteluun liittyvien tehtävien suorittamisen hyväksytysti sekä osallistumisen simulaatio-opiskelun päiviin harjoittelun alkaessa ja päättyessä.

 In English