SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016, Kevät2/2015-2016
VastuuopettajaKilpiäinen Seppo
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm05.02.2016 - 29.05.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.01.2016 - 03.02.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tunnistaa yritystoiminnan yleiset perusperiaatteet, ymmärtää yritystoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen sekä taloudellisen, kustannustietoisen, asiakaslähtöisen ja laadukkaan toiminnan merkityksen organisaatiossa ja omassa työssään. Opiskelija ymmärtää erilaisia tapoja tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

luentoja, virtuaalisia osioita sekä kirjallisia esityksiä

Materiaali

innovaatioiden ja liiketoiminnan materiaalien esitteleminen ottaen erityisesti huomioon sosiaali- ja terveysalan merkitys

Sisältö

Johdanto osaamisen, innovaation sekä liiketoiminnan rakenteisiin sekä ydinkysymyksiin

Tavoitteena tuottaa toiminnallinen innovaatio siten, että se on teoreettisesti kantava ja perusteltu. Innovaation tulee tuottaa taloudellista lisäarvoa kannattajalleen ja innovaation perustalta on mahdollista lähteä kehittelemään projektitutkimuksia sekä tuottamaan eu-suuntautuneita projektiaihioita.

Arviointi

1-5

 Palaa In English