SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen, 2.00 op, 53 h
Ikääntyneiden hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016
VastuuopettajaHolma Kaisa
Muut opettajatArolaakso Sari
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 12.09.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija perehtyy erilaisiin käsityksiin vanhuudesta ja ikääntymisestä tietää ikääntymisen fyysiset, psyykkiset ja sosialliset muutokset ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn.  Opiskelija perehtyy toimintakyvyn arviointimenetelmiin ja osaa käyttää erilaisia työmenetelmiä toimintakyvyn tukemisessa.  Opiskelija tuntee ikääntyneiden palvelujärjestelmät.

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, seminaari

Materiaali

Eloranta,T., Punkanen, T. 2008. Vireään vanhuuteen. Tammi.

Kelo, S., Launiemi, H., Takaluoma, M., Tiittanen, H.2015. Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö.Sanomapro.

Lyyra, T-M, Pikarainen, A., Tiikkainen, P.(Toim) 2007. Vanheneminen ja terveys. Edita

Moodleessa oleva materiaali ja www. sivut

Sisältö

Vanhuskäsitys, ikääntymiseen liittyvät  selitysmallit,ikääntymisen vaikutukset fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, terveyttä edistäviä työmenetelmiä toimintakyvyn tukemisessa, ikääntyneiden palvelujärjestelmät

Arviointi

Paritehtävä 1-5, aktiivinen osallistumiseen seminaariin.

 Palaa In English