SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A010,20 Vammaistyö, 1.50 op, 40 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016
VastuuopettajaTurunen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 01.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 30.09.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa valmiuksia vammaisen ja hänen perheensä kohtaamiseen. Opiskelija perehtyy vammaiseen terveydenhuollon asiakkaana. Opiskelija saa valmiuksia osallistua vammaisen asiakkaan moniammatilliseen kuntoutustyöhön terveystyön asiantuntijana. Opiskelija saa tietoa korvaavasta kommunikaatiosta

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus, opetuskeskustelut, seminaari

Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%

Läsnäolo seminaarissa 100%

Materiaali

Malm & kumppanit: Esteistä mahdollisuuksiin, vammaistyön perusteet

julkaisut, tutkimukset, liittojen materiaali

Sisältö

* Vammaisuuden määrittelyä

* Ensitieto vammasta ja vammautumisesta

* Perhe, verkostot ja moniammatillinen yhteistyö

* Kuntoutuksen ja kuntouttamisen muodot

* Sosiaali- ja terveysalan palvelut ja etuudet

* Eettisyys ja asiakkaan oikeudet, ammatillisuus ja vuorovaikutus sekä työssä jaksaminen/kehittyminen

* Vammaisuuden muodot

Arviointi

Seminaari/tentti numeerinen arviointi 1-5. Mikäli opiskelijan 80% läsnöolovelvollisuus ei täyty, tulee opiskelijan tenttiä kirja Malm ym: Esteistä mahdollisuuksiin, vammaistyön perusteet.

 Palaa In English