SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A0220 Päihdetyö, 1.50 op, 40 h
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016
VastuuopettajaPeteri Elli
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 24.10.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 15.05.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa perustietoa päihteistä ja niiden käyttöön liittyvistä haitoista

Opiskejija saa tietoa erilaisista päihdehoitopalveluista

Opiskelija saa valmiuksia päihdeongelmaisen ja hänen perheensä kohtaamiseen

Opiskejija saa tietoa päihdeongelman hoidosta ja kuntoutuksesta

Opiskelija perehtyy päihdehoidossa käytettäviin hoidollisiin lähestymistapoihin

Opiskelija perehtyy päihdeongelmaisen hoidon erityisproblematiikkaan

Opiskelija saa tietoa päihdyttäviä aineita koskevasta lainsäädännöstä

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus  / virtuaaliopetus / seminaari / tentti

Oman päihdehistorian kirjoittaminen

Materiaali

Havio, Inkinen, Partanen: Päihdehoitotyö

Muu eri aihealueisiin liittyvä materiaali

Valtakunnallinen päihdehoitosuunnitelma

Sisältö

Valtakunnallisen päihdehoitosuunnitelman painopistealueet

Päihteenkäyttäjän kohtaaminen

Arvot ja asenteet päihdehoitotyössä

Riippuvuus sairautena päihteiden käyttäjillä

Moniammatillisen työryhmän käyttä päihdehoitotyössä

Päihteiden käytön tarkastelu elämänkaaren mukaisesti ( Lapset ja nuoret-, työikäiset-, ikääntymienen ja päihteet sekä raskaus, imetys ja päihteet)

Ehkäisevässä ja korjaavassa päihdetyössä käytettäviä menetelmiä

Hoitoon ohjaus ja hoitopolut

Arviointi

Oman päihdehistorian kirjoittaminen hyväksytty / hylätty

Tentti 1-5

 Palaa In English