SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52A027 Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito, 3.00 op, 80 h
Ikääntyneiden hoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2015-2016, Kevät2/2015-2016
VastuuopettajaHolma Kaisa
Muut opettajatLämsä Aija
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2016 - 29.05.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 16.02.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät 01.06.2016 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija syventää ikääntyvien terveyden edistäminen -kurssin osaamistaan, osaa tehdä voimavaralähtöistä suunnitelmallista hoitotyötä ja hallitsee laadukkaan moniammatillisen, terveyttä edistävän ja kuntouttavan työskentelyn. Opiskelija motivoi ja tukee ikääntyvää ottamaan vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Opiskelija arvioi asiakkaan/ potilaan hoitoa kotihoidon näkökulmasta ja arvostaa kotihoitoasiakkaan kotona olemisen kokemusta. Opiskelija tukee omaisia läheisen hoidossa. Opiskelija soveltaa työssään geriatriasta osaamistaan. Opiskelija syventää osaamistaan ikääntyneiden hoitotyöhön liittyvistä erityiskysymyksistä, mm. muistihäiriöt, saattohoito. Opiskelija hallitsee turvallisen ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet. Opiskelija perehtyyhyvinvointiteknologian mahdollisuuksiin gerontologisessa hoitotyössä niin kotona kuin laitoksissa. Opiskelija vastaa omasta ammatillisesta kehittymisestään auttamis-/hoitosuhteessa.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ikääntyneiden hoitotyö:luento-opetus, itsenäinen työskentely, seminaari,

Ikääntyneiden lääkehoito; luento-opetus

Materiaali

Ikääntyneiden hoitotyö:

moodle- ja seminaarimateriaali

Voutilainen, P ja Tiikainen(toim,) Gerontologinen hoitotyö,

Geriatria:verkkokurssi

Ikääntyneiden lääkehoito; Moodle-materiaali

Sisältö

Ikääntyneiden hoitotyö:

- Ikääntyneiden hoitotyön erityispiirteet

-Kotihoito

-Erityiskysymykset

Geriatria:verkkokurssi

Ikääntyneiden lääkehoito:

- Ikääntyneiden lääkehoidon erityispiirteet

- Muistisairauksien ja Parkinsonin taudin lääkehoito

- Osteoporoosin lääkehoito

- Ikääntynyt ja kivun hoito

Arviointi

Ikääntyneiden hoitotyö ja Geriatria:

paritentti, seminaareihin osallistuminen vaikuttaa arvosanaan +/-, läsnäolo 80%

Ikääntyneiden lääkehoito; artikkelireferaatti, hyväksytty-hylätty

 Palaa In English