SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M15S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M17B Matkailu ja majoituspalvelut pohjoisessa toimintaympäristössä, 5.00 op, 133 h
Muuttuvat toimintaympäristöt ja matkailu- ja majoituspalveluprosessit
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2015-2016
VastuuopettajaKaihua Heidi
Muut opettajatPälli Petri, Vankka Merja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2016 - 29.05.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2015 - 15.10.2015
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tunnistaa pohjoisen toimintaympäristön tarjoamat vahvuudet matkailu- ja majoitusalalle ja osaa hyödyntää niitä eettisesti oikein. Hän oppii ymmärtämään alan verkostomaisen rakenteen osana palveluiden tuotantoa. Opiskelija kehittää restonomi -osaamistaan alan tehtävissä matkailu- ja majoituspalveluissa.

 • Alanjulkishallinnollinen ohjaus ja taloudellinen asema Lapissa

 • Lappi toimintaympäristönä

 • Matkailu- ja majoituspalveluiden kokonaisuus ja monimuotoisuus

 • Opiskelija tunnistaa oman osaamisensa sekä oppimistarpeensa matkailu- ja majoituspalveluiden ydinprosesseissa

 • Johdatus matkailu- ja majoituspalveluiden konseptointiin

 • Johdatus lappilaiseen tapahtumatuotantoon

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opintojakso sisältää sekä lähi- että etäopetusta yksin ja ryhmässä. Oppimistehtävät ja asiantuntijaluennot.

Materiaali

Oppimismateriaali muodostuuteoria- ja käytäntöperäisistä lähteistä jaajankohtaisaineistoista.

 • Siiskonen, M.; Rautiainen, M. 2011. Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus. Helsinki: Restamark.

 • Tonder, M. 2013. Ideasta kaupalliseksi palveluksi. Restamark.

 • Vesterinen, N.; Vuorinen, K. 2009. Lumen ja suven maa. Suomen matkailumaantieto. Helsinki: WSOY.

  Oheismateriaali:

 • Pitkänen, R. 2009. Parasta palvelua.Miten onnistut asiakkaan kohtaamisessa. WSOY.

 • Vallo, H.; Häyrinen, E. 2012. Tapahtuma on tilaisuus. Tietosanoma

Sisältö

Sisältö

Osaaminen

Lähdemateriaali

Matkailu- ja majoituspalveluiden ydinprosessit

Opiskelija tunnistaa matkailu- ja majoituspalveluiden ydinprosessit ja oman osaamisensa sekä oppimistarpeensa niiden suhteen

Siiskonen, M.; Rautiainen, M. 2011.

Tonder, M. 2013.

Matkailu- ravitsemiselinkeinon julkishallinnollinen ohjaus

Vastuullisuus

Opiskelija ymmärtää mitä matkailu- ja ravitsemiselinkeinon julkishallinnollinen ohjaus merkitsee yksittäisen yrityksen näkökulmasta.

Opiskelija tietää matkailun taloudellisen merkityksen Lapissa

Vesterinen, N.; Vuorinen, K. 2009.

Lappi matkailu-maantieteellisenä kohteena

Vieraanvaraisuus

Vastuullisuus

Opiskelija tunnistaa pohjoisen toimintaympäristön tarjoamat vahvuudet matkailu- ja majoitusalalle ja osaa hyödyntää niitä eettisesti oikein

Opiskelija osaa tarkastella matkailualueen matkailu- ja majoitus-palveluiden kokonaisuutta ja monimuotoisuutta

Vesterinen, N.; Vuorinen, K. 2009.

Opiskelijan oma tiedonhankinta

Matkailuyrityksen verkostoituminen

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää matkailualan yritysten verkostoitumisen periaatteet sekä alueellisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla

Hän oppii ymmärtämään alan verkostomaisen rakenteen osana palveluiden tuotantoa.

Vesterinen, N.; Vuorinen, K. 2009.

Matkailu- ja majoituspalveluiden monimuotoisuus

Vastuullisuus

Opiskelija tietää konseptoinnin lähtökohdat ja tavoitteet sekä esimerkkejä konseptoinnin eri malleista

Opiskelija kehittää restonomi -osaamistaan alan tehtävissä matkailu- ja majoituspalveluissa.

Tonder, M. 2013.

Asiakas- ja tapahtumalähtöisyys

Vieraanvaraisuus

Opiskelija osaa ottaa huomioon Asiakas- ja tapahtumalähtöisyyden matkailu- ja majoituspalveluprosessien konseptoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa ennakointi huomioiden

Pitkänen, R. 2009..

Tonder, M. 2013.

Vallo, H.; Häyrinen, E. 2012.

Arviointi

Oppimisen arviointi toteutuu laaditun arviointisuunnitelman mukaisesti. Arviointisuunnitelma käydään läpi opintojakson alkaessa ja se on opiskelijoiden saatavilla Moodlessa.

Arviointiin vaikuttavat tehtävät ja niiden palauttaminen sovittujen ohjeiden jaaikataulujen mukaisesti, aktiivisuus, itsearviointi sekä opettajien havainnot.

K5 Kiitettävä - Hylätty 0.

Kiitettävä K5
Hallitseejakson osa-alueet muuttuvissa tilanteissa ja ymmärtää toiminnan vaikutukset. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus, oma-aloitteisuus, luovuus ja kehittävä ote.

Hyvä H4 - H3
Hallitsee jakson osa-alueet itsenäisesti. Toiminnassa ja tehtävissä näkyvät vastuullisuus ja oma-aloitteisuus.

Tyydyttävä T2 - T1
Hallitse jakson osa-alueetneuvoja ja ohjeita noudattaen. Toiminnassa ja tehtävissä näkyy lisäharjoituksen tarve.

 Palaa