SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR801M13S/Matkailun koulutusohjelma (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M34B Kehittämisprojekti, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemispalvelujen kehittäminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/15005
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2015-2016, Syksy2/2015-2016
VastuuopettajaSipponen Minna
Muut opettajatMaaninka Tanja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2015 - 31.12.2015
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2015 - 15.06.2015
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan valitsemallaan osaamisalueella. Opiskelija toteuttaa kehittämisprojektin vahvistaen taitojaan toteuttaa tavoitteellisia ja aikasidottuja tehtävänantoja.

  • Harjaantuminen tavoitteellisen ja aikasidonnaiseen työskentelyyn

  • Työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

  • Vastuu oman osaamisensa vahvistamisesta

  • Ryhmätyövalmiuksien kehittäminen

  • Hanke- ja työelämäyhteistyövalmiuksien vahvistaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Ryhmätyöskentely

Työpajoja

tietoperustan hyödyntäminen

lehdistötiedote tai muu esitys

Materiaali

Opiskelijaryhmä etsii kehittämisprojektiin soveltuvan materiaalin.

Sisältö
  • ryhmä- ja projektityöskentely

  • kehittämisprojektin suunnittelu ja hallinnointi

  • teoreettista tiedon hyödyntäminen kehittämisprojektin ratkaisuissa ja perusteluissa

  • kehittämisprojektin dokumentointi ja viestintä

  • tutkimus ja kehittämistoiminta

oman työn ja ryhmän tuotoksen reflektointi/arviointi

Arviointi

Arviointi arviointimatriisin mukaan. Arviointimatriisi esitellään ensimmäisellä tunnilla.

 Palaa In English