SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi) (K702T13S) 1. opintovuosi (2013-2014)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyksySyksy2Kevät1Kevät2KesäRyhmät
Yhteensä6027.5015.5170
Yhteensä6027.5015.5170
PERUSOPINNOT
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu / Perustoteutus52P001Kauppila Hannele
Pernu Tarja
32,50,5
Äidinkieli ja viestintä / Perustoteutus52P004Uusitalo Jouko
Vähänikkilä Raimo
2,511,5
Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta / Perustoteutus52P011Pietiläinen Hannele
Pietiläinen Rauno
33
Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede / Perustoteutus52P009Holma Kaisa
Marttala Timo
33
Tietotekniikka / Perustoteutus52P010Pernu Tarja
33
AMMATTIOPINNOT
Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana / Perustoteutus52A001Hiltunen Piritta
33
Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka / Perustoteutus52A002Holma Kaisa
Vuolo Marjaana
Huczkowski Panu
Lämsä Aija
63,52,5
Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö / Perustoteutus52A003Sliden Marianne
Orajärvi Sirpa
2,52,5
Ohjattu harjoittelu: perushoidon harjoittelu / Perustoteutus52A000Holma Kaisa
66
Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia / Perustoteutus52A004Pernu Tarja
Lämsä Aija
Peteri Elli
4,522,5
Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi / Perustoteutus52A005HOSjöman Annette
Vuolo Marjaana
44
Anatomia ja fysiologia / Perustoteutus52A006Sjöman Annette
33
Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka / Perustoteutus52A007Kauppila Hannele
33
Ravitsemus ja terveysliikunta / Perustoteutus52A025Kilpiäinen Seppo
Sjöman Annette
31,51,5
Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö / Perustoteutus52A026Peteri Elli
Paldanius Anneli
1,51,5
Lasten ja nuorten terveyden edistäminen / Perustoteutus52A010Luutonen Raija
Vuolo Marjaana
33
Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito / Perustoteutus52A011ABStolt Jaana
21,5
Naisen ja perheen hoitotyö / Perustoteutus52A012Rainto Satu
21,5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Lääkelaskenta (valmentava kurssi) / Perustoteutus52VV004,1Pernu Tarja
11
Mikrobiologia ja tautioppi / Perustoteutus51A105ASjöman Annette
Stolt Jaana
22
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa