SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi) (K702T13S) 2. opintovuosi (2014-2015)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyksy1Syksy2Kevät1Kevät2KesäRyhmät
Yhteensä55161311.7514.250
Yhteensä55161311.7514.250
PERUSOPINNOT
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu / Perustoteutus52P001Kauppila Hannele
Pernu Tarja
0,50,5
AMK:n tutkimustoiminta / Perustoteutus52P003,1ALuutonen Raija
Kilpiäinen Seppo
541
Äidinkieli ja viestintä / Perustoteutus52P004Uusitalo Jouko
Vähänikkilä Raimo
0,50,5
Ruotsin kieli ja viestintä / Perustoteutus52P005Ruottu Martta
312
AMMATTIOPINNOT
Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia / Perustoteutus52A004Pernu Tarja
Lämsä Aija
Peteri Elli
1,51,5
Anatomia ja fysiologia / Perustoteutus52A006Sjöman Annette
321
Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö / Perustoteutus52A026Peteri Elli
Paldanius Anneli
1,51,5
Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito / Perustoteutus52A011ABStolt Jaana
11
Naisen ja perheen hoitotyö / Perustoteutus52A012Rainto Satu
11
Ohjattu harjoittelu / Perustoteutus52A015BStolt Jaana
Luutonen Raija
Vuolo Marjaana
154,510,5
Työikäisten terveyden edistäminen / Perustoteutus52A015Meinilä Arja
321
Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito / Perustoteutus52A016Mikkola Anja
Sliden Marianne
3,7512,75
Ohjattu harjoittelu / Perustoteutus52A017/2Holma Kaisa
Rainto Satu
Luutonen Raija
Lämsä Aija
91,57,5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kliininen laboratoriolääketiede ja radiologia / Perustoteutus52A012,6Hiltunen Piritta
1,510,5
Silmätautien hoitotyö52VV017,1Luoma Anne
0,750,75K702H13S
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ
Opinnäytetyön suunnitelmavaihe / Perustoteutus54A020AKilpiäinen Seppo
Luutonen Raija
52,52,5

 Palaa