SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Toteutussuunnitelma

 Palaa

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi) (K702T13S) 4. opintovuosi (2016-2017)
OpintojaksoOpettajaLaajuusSyksy1Syksy2Kevät1Kevät2KesäRyhmät
Yhteensä63141320160
Yhteensä63141320160
PERUSOPINNOT
AMMATTIOPINNOT
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö / Perustoteutus52AT13Kari Helena
422
Harjoittelu / Perustoteutus52AT14Kari Helena
633
Lapsen terveydenhoitotyö / Perustoteutus52AT15Holma Kaisa
422
Harjoittelu / Perustoteutus52AT16Holma Kaisa
633
Työikäisen terveydenhoitotyö / Perustoteutus52AT19Meinilä Arja
422
Harjoittelu / Perustoteutus52AT20Meinilä Arja
633
Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö / Perustoteutus52AT17Luutonen Raija
Holma Kaisa
422
Harjoittelu / Perustoteutus52AT18Luutonen Raija
633
Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö / Perustoteutus52AT22Holma Kaisa
Mikkola Anja
422
Harjoittelu / Perustoteutus52AT23Holma Kaisa
633
Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen / Perustoteutus52AT11Kauppila Hannele
Meinilä Arja
532
Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä / Perustoteutus52AT24THHolma Kaisa
Kari Helena
Kauppila Hannele
Kilpiäinen Seppo
Lipponen Tarja
Luutonen Raija
Lämsä Aija
Sjöman Annette
Sonntag Pirjo
541
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Terveydenhoitotyön erityiskysymykset / PerustoteutusTERVERITTHArolaakso Sari
Halttunen Sari
Mylläri Birgit
X2 Hoitotyö TH KEMI
321
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
OPINNÄYTETYÖ

 Palaa