SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Konetekniikan koulutus (Kemi), K52K19S (Muokattavana)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Insinöörin työ tutuksi

Ensimmäisen opintovuoden aikana perehdyt insinöörin toimenkuvaan ja pohjoiseen toiminta-alueeseen. Opintovuoden päättyessä tunnet pohjoisen insinöörin keskeiset työtehtävät ja omaat perustiedot konetekniikasta. Tunnet orientoivien opintojen kautta Lapin AMK:n toimintatavat ja perehdyt osaamis- ja ongelmaperustaiseen oppimistapaan.

2. vuosi (2020-2021) Insinöörin toolboxi

3. vuosi (2021-2022) Luova insinööri

4. vuosi (2022-2023) Insinööri irti !

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus123456789101112
1. vuosi (2019-2020) yhteensä60
K502K121 Tuotantotekniikan perusteet5
K502K13 Näkökulmia insinöörin työhön5
K502K14 Oppimisen työvälineet ja ohjelmistot5
K502K141 Teknillisen mekaniikan perusteet5
K502K122 Valmistusmenetelmät ja materiaalit5
K502K15 Projektit ja työpajat5
K502K103 Teknisen suunnittelun perusteet5
K502K104 Konetekniikan perusteet5
K502K16 Projekti: Tutustuminen arktiseen työympäristöön5
K502K17 Projekti: Insinöörin työvälineet käyttöön5
K502K21 Insinöörin luonnontieteet5
K502K22 Matematiikan ja fysiikan työkalut5
1Oppimisen taidot5Kansainvälistymisosaaminen9Tuotantotekniikan osaaminen
2Eettinen osaaminen6Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen10Turvallisuusosaaminen
3Työyhteisöosaaminen7Konetekninen perusosaaminen11Yrittäjyysosaaminen
4Innovaatio-osaaminen8Suunnitteluosaaminen12Kiertotalousosaaminen
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti