SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus (Rovaniemi), R75L19S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Liikunta-alaan perehtyjä

Opiskelija arvostaa opiskelua terveys- ja liikunta-alalla. Hän kehittää eettistä osaamistaan ja omia tutkivan oppimisen taitojaan sekä ammatillisen osaamisen perustietoja ja -taitoja lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. Opiskelija orientoituu lapsuuden maailmaan, lapsen kokonaisvaltaiseen kasvuun ja kehitykseen sekä kehitykseen vaikuttaviin toimintaympäristöihin. Hän oppii sovittamaan pedagogiset taitonsa lapsuuden maailmaan.

2. vuosi (2020-2021) Liikunta-alaan harjaantuja

3. vuosi (2021-2022) Liikunta-alan soveltaja

4. vuosi (2022-2023) Liikunta-alan kehittäjä

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus12345678
1. vuosi (2019-2020) yhteensä70
R705LL21 Lapsen kehityksen tukeminen liikunnalla15
VR705LL1 Taidon oppiminen5
R705LL31 Lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tukeva harjoittelu15
R705LL11 Ammatilliset oppimisvalmiudet5
HYVO1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen5
VR705LL2 Vesiliikuntataidon oppiminen5
R705LL22 Alakouluikäisen kokonaisvaltainen kasvattaminen liikuntaan10
R705LL23 Työyhteisö- ja kansainvälistymisosaaminen10
1Oppimisen taidot4Innovaatio-osaaminen7Hyvinvointivalmennusosaaminen
2Eettinen osaaminen5Kansainvälistymisosaaminen8Urheiluvalmennusosaaminen
3Työyhteisöosaaminen6Liikuntapedagoginen osaaminen
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti