SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa 

Opetussuunnitelmamatriisi

Teollisuuden verkostojohtaminen, ylempi AMK (Kemi), K59Y19S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Kehittämisasiantuntija

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus1234567
1. vuosi (2019-2020) yhteensä55
Y9992A Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö5
599YOPY Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte30
Y9992C Työelämän kehittämismenetelmät5
Y9992B Osaamisen johtaminen5
Y9992D Kestävän liiketoiminnan johtaminen5
Y9992E Resource management5
1Oppimisen taidot4Innovaatio-osaaminen6Verkostoitumisosaaminen
2Eettinen osaaminen5Kansainvälistymisosaaminen7Resurssien johtamisosaaminen
3Työyhteisöosaaminen
 Palaa