SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa 

Opetussuunnitelmamatriisi

Hyvinvointiosaamisen johtaminen, ylempi (AMK), Rovaniemi, R72Y19S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Kehittämisasiantuntija 1.lukukausi:Esimiestyön asiantuntijuus 2.lukukausi:Johtamisen asiantuntijuus

Ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan työelämän kehittämisen ja esimiestyön alalla ja kehittyy kehittämisasiantuntijaksi.

1. Lukukausiteema: Esimiestyön asiantuntijuus Ensimmäisen lukukauden aikana opiskelija reflektoi esimiestyön asiantuntijuut-taan. Opiskelija osaa soveltaa monialaista ja näyttöön perustuvaa tietoa muuttuvas-sa toimintaympäristössä. Lukukauden päätteeksi hänellä on valmiuksia toimia työ-elämälähtöisesti ja monialaisesti esimiestyön ja työelämän kehittämisessä.

2. Lukukausiteema: Johtamisen asiantuntijuus Toisen lukukauden aikana opiskelija analysoi johtamisosaamisensa kehittymistä kriittisesti. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja toimintatapoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan terveyden ja hyvinvoinnin edis-tämistä, sen laatua ja johtamista. Lukukauden päätteeksi hänellä on valmiuksia toi-mia asiantuntija- ja esimiestehtävissä johtamisen arvoperustan mukaisesti.

2. vuosi (2020-2021) Kehittämisasiantuntija 3.lukukausi:Työelämän kehittäminen

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus12345678
1. vuosi (2019-2020) yhteensä55
799Y8G Hyvinvointipalveluiden tutkiva kehittäminen5
799Y9J Strateginen johtaminen5
799YOP Opinnäytetyö10
Y9992A Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö5
Y9992B Osaamisen johtaminen5
799Y9A Eettinen johtaminen5
799Y9G Talouden johtaminen5
Y9992C Työelämän kehittämismenetelmät5
799Y8H Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen5
799Y8I Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen5
1Oppimisen taidot4Innovaatio-osaaminen7Johtamisosaaminen
2Eettinen osaaminen5Kansainvälistymisosaaminen8Työelämän tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
3Työyhteisöosaaminen6Esimiestyönosaaminen
 Palaa