SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa 

Opetussuunnitelmamatriisi

Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi), K71Y19S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Kansalais- ja aluelähtöisyys hyvinvointipalveluiden kehittämisessä

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opiskelija perehtyy kansalais- ja aluelähtöisyyden kysymykseen hyvinvointipalveluiden kysynnän ja tarjonnan näkökulmista. Hän osaa tarveanalyysin perustuen kehittää hyvinvointipalveluja kansalais- ja aluelähtöisestä näkökulmasta.

2. vuosi (2020-2021) Kehittämisen vaikuttavuus

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus12345678
1. vuosi (2019-2020) yhteensä55
Y9992A Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö5
K701Y1A Kansalais- ja aluelähtöisyys sosiaalialalla 5
Y9992C Työelämän kehittämismenetelmät5
K701Y1B2 Tarveanalyysi kansalais- ja aluelähtöisen työn perustana10
Y9992B Osaamisen johtaminen5
K701Y2D Muutos- ja tietojohtaminen sosiaalialalla5
K701Y2C Sosiaalialan osallistavat ja aktivoivat käytännöt5
K701Y4A Opinnäytetyö15
1Oppimisen taidot4Innovaatio-osaaminen7Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen
2Eettinen osaaminen5Kansainvälistymisosaaminen8Johtamisosaaminen
3Työyhteisöosaaminen6Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen
 Palaa