SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi), R72H19S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2019-2020) Hoitotyöhön perehtyjä

2. vuosi (2020-2021) Hoitotyön harjaantuja

3. vuosi (2021-2022) Hoitotyön soveltaja

4. vuosi (2022-2023) Hoitotyön kehittäjä

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus1234567891011121314
1. vuosi (2019-2020) yhteensä55
R702HL11 Ammatillinen osaamisperusta hoitotyössä 10
R702HL31 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä10
HYVO1 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen5
R702HL21 Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys hoitotyössä 10
R702HL22 Turvallisen ja terveyttä edistävän hoitotyön taidot ja toiminnot 20
1Oppimisen taidot6Asiakaslähtöisyys11Ohjaus- ja opetusosaaminen
2Eettinen osaaminen7Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus12Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
3Työyhteisöosaaminen8Johtaminen ja yrittäjyys13Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristö
4Innovaatio-osaaminen9Kliininen hoitotyö14Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
5Kansainvälistymisosaaminen10Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti