SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi), K702T13S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2013-2014)

2. vuosi (2014-2015)

3. vuosi (2015-2016)

4. vuosi (2016-2017)

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus
1. vuosi (2013-2014) yhteensä61
52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu3
52P004 Äidinkieli ja viestintä2,5
52P011 Hoitotyön käyttäytymistieteellinen perusta3
52P009 Hoitotyön yhteiskuntatieteellinen perusta ja kansanterveystiede3
52P010 Tietotekniikka3
52A001 Hoitotieteellinen tieto hoitamisen perustana3
52A002 Hoitotyön auttamismenetelmät ja ammattietiikka6
52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö2,5
52A000 Ohjattu harjoittelu: perushoidon harjoittelu6
52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia4,5
52A005HO Aseptiikka, infektioiden torjunta, mikrobiologia, tautioppi4
52A006 Anatomia ja fysiologia3
52A007 Terveyden edistämisen menetelmät ja hoitopedagogiikka3
52A025 Ravitsemus ja terveysliikunta3
52A026 Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö1,5
52A010 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen3
52A011AB Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito2
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö2
52VV004,1 Lääkelaskenta (valmentava kurssi)1
51A105A Mikrobiologia ja tautioppi2
  Vaihda esityskieleksi englanti