SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi), K702T13S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2013-2014)

2. vuosi (2014-2015)

3. vuosi (2015-2016)

4. vuosi (2016-2017)

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus
2. vuosi (2014-2015) yhteensä55.75
52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu0,5
52P005 Ruotsin kieli ja viestintä3
52P003,1A AMK:n tutkimustoiminta5
52A004 Lääkehoito, lääkelaskenta ja farmakologia1,5
52A006 Anatomia ja fysiologia3
52A011AB Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö ja lääkehoito1
52A012 Naisen ja perheen hoitotyö1
52A015 Työikäisten terveyden edistäminen3
52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito3,75
52A015B Ohjattu harjoittelu15
52A017/2 Ohjattu harjoittelu9
52A012,6 Kliininen laboratoriolääketiede ja radiologia1,5
52A026 Yhteistyö ja monikulttuurinen hoitotyö1,5
52P004 Äidinkieli ja viestintä0,5
52VV017,1 Silmätautien hoitotyö0,75
52VV017,2 Kirurgia0,75
54A020 Opinnäytetyö5
  Vaihda esityskieleksi englanti