SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi), K702T13S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2013-2014)

2. vuosi (2014-2015)

3. vuosi (2015-2016)

4. vuosi (2016-2017)

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus
3. vuosi (2015-2016) yhteensä59.75
52P001 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu0,5
52P006 Englannin kieli ja viestintä3
52P007 Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta3
52A016 Työikäisten kliininen hoitotyö ja lääkehoito2,25
52A018 Ikääntyneiden terveyden edistäminen2
52A027 Ikääntyneiden hoitotyö ja lääkehoito3
52A020 Ohjattu harjoittelu: Ikääntyneiden hoitotyö6
52A021 Mielenterveys, psykiatrinen hoitotyö ja lääkehoito3
52A022 Ohjattu harjoittelu: psykiatrinen hoitotyö6
52A017/3 Ohjattu harjoittelu15
52A010,20 Vammaistyö1,5
52VV017,3 Korvatautien hoitotyö0,75
52VV017,4 Ihotautien hoitotyö0,75
52A0220 Päihdetyö1,5
52VV018 Syöpätaudit0,75
52VV017,5 Sisätaudit0,75
54A020 Opinnäytetyö10
  Vaihda esityskieleksi englanti