SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi), K702T13S (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2013-2014)

2. vuosi (2014-2015)

3. vuosi (2015-2016)

4. vuosi (2016-2017)

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus
4. vuosi (2016-2017) yhteensä63.5
52A003 Ensiapu ja poikkeusolojen hoitotyö0,5
52AT13 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö4
52AT14 Harjoittelu6
52AT15 Lapsen terveydenhoitotyö4
52AT16 Harjoittelu6
52AT19 Työikäisen terveydenhoitotyö4
52AT20 Harjoittelu6
52AT17 Kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitotyö4
52AT18 Harjoittelu6
52AT22 Ikääntyneen/vanhuksen terveydenhoitotyö4
52AT23 Harjoittelu6
52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen5
52AT24TH Terveydenhoitotyön kehittämistehtävä5
TERVERITTH Terveydenhoitotyön erityiskysymykset3
  Vaihda esityskieleksi englanti