SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmamatriisi

 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti

Opetussuunnitelmamatriisi

Sosiaalialan koulutusohjelma (Kemi), KA701S14 (Julkaistu)

Vuositeemat ja osaamistavoitteet

1. vuosi (2013-2014)

2. vuosi (2014-2015)

3. vuosi (2015-2016)

4. vuosi (2016-2017)

Koulutusohjelman osaamisjuonteet
OpintojaksoLaajuus
1. vuosi (2013-2014) yhteensä33.5
K701S10 Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu1,5
K701S11 Tietotekniikka ja tiedonhaku3
K701S12 Suomen kieli ja viestintä, tieteellinen kirjoittaminen2
K701S15 Ammatillisen toiminnan perusteet4
K701S16 Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen perusta7
K701S17 Sosiaalialan yhteiskuntatieteellinen perusta5
K701S23 Ammatillinen vuorovaikutus3
K701S53 Asiakastyöharjoittelu ja ammattianalyysi8
 Palaa  Vaihda esityskieleksi englanti