SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus XYV0016 
Opinto Oman elämän käsikirjoitus 
Laajuus 3,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Yhteinen 
Vastuuorganisaatio Lapin ammattikorkeakoulu 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oman elämän käsikirjoitus – opintojaksolla pohditaan omaan itseen ja tämän hetkiseen elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on löytää hyvinvointia edistäviä ja omaa jaksamista tukevia asioita omasta arjesta ja itsestä. Opintojakson teemoja ovat: oma elämäntarina, elämänhallinta, itsetunto ja minäkuva, ihmissuhteet, tunteet sekä voimavarat.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 04.01.2016 
Päättymispäivä 30.05.2015 
 Palaa