SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R801MOVH 
Opinto Omien voimavarojen hallinta 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Matkailun koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija selvittää omia valmiuksia ja kehittämistarpeita sekä -keinoja työhyvinvointiinsa yhä monimuotoistuvassa työelämässä. Hän tiedostaa ennakoivan suunnittelun ja toiminnan merkityksen oman työn kehittämisessä ja työkyvyn kokonaisvaltaisessa ylläpidossa.Samalla opiskelija hahmottaa priorisoinnin ja suunnittelun merkityksen ajanhallinnalle muutoksia tapahtuvissa toimintaympäristössä, arjen työprosesseissa.

Sisältöteemoja:

  • muutosten hallinta

  • työn hallittavuus

  • työhyvinvoinnin vahvuudet ja uhat

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa