SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL33 
Opinto Opinnäytetyö 
Laajuus 15,00 
Opinnon tyyppi Opinnäytetyö 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Kompetenssi

Innovaatio-osaaminen: opiskelija kykeneeluovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen.

Oppimisen taidot: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi.

Osaamistavoitteet

Osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- tai kehittämistehtävässä. Kykenet luovaan ongelmanratkaisutaitoon ja työtapojen kehittämiseen. Osaat hankkia ja käsitellä tietoa, arvioida teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita kriittisesti sekä tehdä ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. Osaat raportoida kehittämistehtäväsi lähtökohdat, toteutuksen ja tulokset.

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Arvioinnissa noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun yhteisiä opinnäytetyön arviointikriteereitä.

 
Alkamispäivä 01.08.2016 
Päättymispäivä 31.07.2020 
 Palaa