SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus HYVT 
Opinto Seksuaaliterveys voimavarana 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine Suomi 
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja määritellä seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät peruskäsitteet
  • ymmärtää seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden merkityksen osana eri ikäisten ihmisten terveyttä/hyvinvointia
  • kuvata seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuden
  • tunnistaa yleisempien sairauksien vaikutuksen seksuaalisuuteen
  • ottaa työssään seksuaalisuuden puheeksi asiakkaan/potilaan kanssa
  • toimia työssään seksuaaliterveyttä edistävällä tavalla

Teemat ovat seuraavat:

  1. Seksuaalisuus ihmisen elämänkulussa
  2. Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen asiakkaan/potilaan seksuaalisuuden tukena
  3. Välineitä seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen.

 
Arviointikriteerit  
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa