SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus VR702LL1 
Opinto Omahoidon sähköiset palvelut 
Laajuus 5,00 
Opinnon tyyppi Vapaasti valittavat 
Aine  
Luokitus Koulutusalakohtainen 
Vastuuorganisaatio Terveys- ja hyvinvointialat 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tavoitteet

 • opiskelija osaa kuvata sähköisten omahoitopalvelujen rakenteet ja tunnistaa asiakkaan ja ammattilaisen roolit omahoitopalvelujen tuottamisessa
 • opiskelija osaa tukea asiakkaan omahoitoa ja osaa hyödyntää siinä sujuvasti olemassa olevia sähköisiä palveluja
 • opiskelija osaa arvioida sähköisen asioinnin vaikutuksia asiakaskokemukseen

Sisältö

Sähköisten omahoitopalvelujen infrastruktuuri

 • omahoidon asiakkuus
 • omahoitoa tukevat sosiaali- ja terveysalan tietojärjestelmäratkaisut
 • KanTa, KanSa ja eOmahoitopalvelut

Sähköiset omahoidon palvelut

 • asiakkaan oma terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy: riskitestit, tiedonhaku verkkoportaaleista,
 • asiakkaan omahoito ja hoidon seuranta: eOmahoito, terveystili, omien mittaustulosten tallennus ja tarkastelu, hyvinvointitarkastus, oirearviointi
 • asiakkaan ja ammattilaisen yhteistyö hoidon toteutuksessa ja seurannassa: oirearviointi, hoidontarpeen arviointi, hoito-ohjeiden antaminen, ohjaus, reseptit, laboratoriotulokset, hyvinvointisuunnitelma, hyvinvointivalmennus

Sähköisen asioinnin vaikutusten arviointi asiakaskokemukseen

 • vuorovaikutus asiakkaan ja ammattilaisen välillä
 • nettietiketti
 • sähköisen asiakkuuden onnistumisen arviointi

Opetusmenetelmät: verkko-opetus, kirjallisuuteen, hankeraportteihin ym. tutustuminen, harjoitukset (asiakkaiden eOmahoitocaset)

Suoritustapa: osallistuminen opetukseen, tehtävien ja harjoitusten tekeminen, kirjallinen tutkielmaessee

 
Arviointikriteerit

Arviointi: hyv/hyl

 
Alkamispäivä 01.08.2000 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa