SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakso

 Palaa

Tunnus R301LL52 
Opinto Talousosaamisen perusteet ja talousmatematiikka 
Laajuus 10,00 
Opinnon tyyppi Perusopinnot 
Aine  
Luokitus Koulutusohjelmakohtainen 
Vastuuorganisaatio Liiketalouden koulutus (Rovaniemi) 
Osaamistavoitteet ja teemat

Tiedät kannattavan liiketoiminnan perusteet ja osaat hyödyntää tietoa liiketoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Tunnet kirjanpidon perusteet, kirjanpitolain säännökset ja osaat arvonlisäverotuksen perusteet. Osaat tehdä pienen yrityksen kirjanpidon sekä laskea ja kirjata kuukausittaisen arvonlisäveron. Osaat laskea yrityksen verotettavan tulon määrän ja verot sekä tehdä jaksotukset ja laatia yrityksen tilinpäätöksen. Osaat hyödyntää talousmatematiikkaa liiketaloudellisten ongelmien ratkaisemisessa.

 
Arviointikriteerit

Arviointikriteerit:

Arviointikohde

Tyydyttävä (1-2)

Hyvä (3-4)

Kiitettävä (5)

Yritystoiminnan tuloksellisuuden ymmärtäminen

Tiedät kannattavan toiminnan muodostumisen periaatteet ja osaat laskea tunnusluvut.

Ymmärrät kannattavan liiketoiminnan muodostumisen. Osaat arvioida yrityksen taloudellista tilaa ja tehdä johtopäätöksiä tunnuslukujen perusteella.

Tunnistat kehittämisen kohteet tunnuslukujen perusteella ja osaat esittää perusteltuja kehittämisehdotuksia.

Talouden raportointi ja tulkinta

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perustasolla ja tiedät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat ratkaista perustasolla liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä käyttäen taulukkolaskentasovellusta tyydyttävästi.

Osaat tehdä pk-yrityksen kirjanpidon sekä hyödyntää tilinpäätöksestä saatavaa tietoa. Ymmärrät taloushallintoa säätelevän keskeisen lainsäädännön. Tiedät tuloverotuksen velvoitteet ja verotusta säätelevän keskeisen lainsäädännön.

Osaat ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyödyntäen taulukkolaskentasovellusta monipuolisesti.

Osaat analysoida ja tulkita yrityksen kirjanpidon tulosta ja tiedät taloudellisen toiminnan kehittämiskohteet.

Osaat ratkaista liiketalouden ja talousmatematiikan tehtäviä hyödyntäen taulukkolaskentasovellusta monipuolisesti.

 
Alkamispäivä 01.01.2018 
Päättymispäivä 21.12.2112 
 Palaa